Metody otrzymywania soli
1. metan lekki+kwas→sól +wodór
2. tlenek metalu+kwas→sól +woda
3. wodorotlenek metalu+kwas→sól+woda
4.tlenek zasadowy+tlenek kwasowy→sól+woda
5. wodorotlenek+tlenek kwasowy→sól+woda
trzeba otrzymać tymi wszystkimi sposobami każdą z soli 5 sposobami
a)CaCl₂ - 5 sposobami
b)ZnBr₂ - 5 sposobami
c)Fe(NO₃)₂ - 5 sposobami
d)Cu₃(PO₄)₂ - 5 sposobami
e)Na₂SiO₃ - 5 sposobami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T22:03:57+01:00
A) Ca + 2HCl ---> CaCl2 + H2
CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O
Ca(OH)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2H2O
4 i 5 metodą nie da się otrzymać tej soli, bo HCl jest kwasem beztlenowym i nie posiada bezwodnika

b) Zn + 2HBr --> ZnBr2 + H2
ZnO + 2HBr --> ZnBr2 + H2O
Zn(OH)2 + 2HBr ----> ZnBr2 + 2H2O
4 i 5 metodą nie da się otrzymać tej soli, bo HBr jest kwasem beztlenowym i nie posiada bezwodnika

c) Fe + 2HNO3 ---> Fe(NO3)2 + H2 (pamietaj, ze HNO3 musi byc w tym przypadku nie stezone)
FeO + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + H2O
Fe(OH)2 + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + 2H2O
FeO + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + H2O
Fe(OH)2 + 2HNO3 ---> Fe(NO3)2 + 2H2O

d) 1 metodą nie otrzymamy tej soli, gdyż Cu jest metalem półszlachetnym, który leży pod wodorem w szeregu aktywności i nie reaguje ze słabym kwasem H3PO4
3CuO + 2H3PO4 --> Cu3(PO4)2 + 3H2O
3Cu(OH)2 + 2H3PO4 --> + 3H2O
6CuO + P4O10 ---> 2Cu3(PO4)2 (tej reakcji nie jestem pewny)
3Cu(OH)2 + 2H3PO4 ---> Cu3(PO4)2 + 3H2O (tej reakcji tez nie jestem pewny)

e) moim zdaniem tej soli nie możemy otrzymać metodami: 1, 2 i 4, bo SiO2 jak i H2SiO3 są osadami
2NaOH + H2SiO3 --> Na2SiO3 + 2H2O
SiO2 + 2NaOH --> Na2SiO3 + 2H2O
2 4 2