Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T18:36:05+01:00
Na początku siła wzajemnego oddziaływania wynosi:

F = k×q₁×q₂ / r²

gdy odległość zwiększymy dwukrotnie to wzór przyjmie postać:

F₁ = k×q₁×q₂ / (2r)²
F₁ = k×q₁×q₂ / 4r²
F₁ = ¼ (k×q₁×q₂ / r²)

zauważ, że to co jest w nawiasie to siła F
czyli
F₁ = ¼ F

siła zmaleje cztery razy

2010-01-01T18:40:32+01:00
Korzystam z prawa Coulomba: F = k Q1*Q2/r^2
k = stała Coulomba
Q1,Q2 = wartość ładunków
r = odległość miedzy środkami ładunków
Siła oddziaływania między ładunkami jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich środkami.
Jeżeli odległość wzrośnie 2 razy to (2^2 = 4 ) to siła oddziaływania zmaleje 4 razy