Z rozkładu 7,2g wody uzyskano 4,48 dm3 tlenu.Korzystając z podanych skazówek oblicz objetosc wydzielonego jednoczesnie wodoru.
rozwiąz w formie dane szukane
rozwiązanie-zapisanie równania reakcji rozkładu wody
obliczanie masy tlenu
zastosowanie prawa zachowania masy do obliczneia masy wodoru
obliczanie objetosci wodoru

1

Odpowiedzi

2010-01-02T00:08:16+01:00
1. Dane:
mH2O =7,2g
V O2 = 4,48dm3

Szukane:
V H2=?

Reakcja rozkładu wody:
2H2O -> O2 + 2H2

2. Obliczenie masy tlenu <z proporcji>
32g O2 – 22,4dm3
X – 4,48
X=32*4,48/22,4=6,4g O2

3. zastosowanie prawa zachowania masy do obliczneia masy wodoru
7,2g=6,4+mH2
mH2= 7,2-6,4=0,8g H2

4. obliczanie objętości wodoru < proporcji jak dla tlenu>
2gH2 – 22,4dm3
0,8g H2 – x dm3
X=0,8*22,4 / 2 = 8,96


PS sposób jak zrobić to zadanie 10x szybciej

Reakcja przebiega według równania podanego na początku, czyli:
2H2O -> O2 + 2H2
Z tego widać że 1 objętości powstałego tlenu odpowiada dwukrotna objętość wodoru, wiec dla 4,48dm3 będzie:
4,48 * 2= 8,96dm3 H2
11 5 11