1. Zad 38 str. 50


Jaka musi być wartość w ruchu obrotowym po okręgu wiadra napełnionego do polowy wodą aby woda się nie wylała? zrób odpowiednie pomiary. Zmierz prawidłową promień okręgu, po którym porusza się wiadro.

2. Zad 39 str. 51

Duża karuzela w wesołym miasteczku ma zawieszone na linach samoloty . w czasie ruchu karuzeli samoloty oddają się od jej środka o 20 m. oblicz z jaką prędkością możesz lecieć tym samolotem, jeżeli karuzela wykonuje w ciągu minuty 6 obrotów.

3.
Zad 40 str. 51

W tym samym wesołym miasteczku kaskader na motocyklu wykonuje pokaz polegający na przejechaniu przez otwór w wirującej beczce. Beczka ma 10 m średnicy i wykonuje jeden pełen obrót na sekundę . oblicz z jaką prędkością musi jechać kaskader, aby przejechać przez otwór w momencie wjazdu do beczki i wyjazdu z niej . w trakcie jazdy motocykla beczka obróci się i przy prawidłowym obliczeniu prędkości kaskader wyjedzie przez ten sam otwór, przez który wjechał.

Oblicz jaką prędkość liniową ma otwór beczki.

4.
Str52 zad 41

czy samolot lecący na wysokości 12,8 km nad powierzchnią ziemi ma ciężar mniejszy niż wtedy, gdy stoi na powierzchni Ziemi? Dlaczego? Swoje przypuszczenie potwierdz dowodem rachunkowym . Promień Ziemi wynosi 6400km.

5.Zad 42 str 52

W jakiej odległości od powierzchni Ziemi ciężar ciała będzie 4 razy mniejszy niż na jej powierzchni?

6. Zad43 str52
W jakiej odległości od powierzchni Ziemi ciężar ciała będzie wynosił 0N i ciało nie będzie nic ważyło? Dlaczego? Pomin oddziaływanie Słońca i innych ciał niebieskich.

7.Zad 59 str 60
1. W bloku są dwie windy jeżdżące z różnymi prędkościami. Pierwsza z nich wwozi ciężar 5000N na 10 piętro w czasie 20s. Druga wwozi ten sam ciężar na 10 piętro w czasie 40s. Która z nich wykona większą pracę i ile razy większą. Odpowiedź poprzyj obliczeniami.pomóżcie chociaż w kilku zadaniach...

Dzięks

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T19:10:11+01:00
Zad.2

Jeżeli karuzela wykonuje 6 obrotówna minutę tomożemy łatwo policzyć częstotliwośc obrotów. Mamy więc:

6 obrotów na 60 sekund (1min=60sek)

f = 6/60=0,1Hz [ 1Hz = 1/s]

Wiemy też że jeżeli karuzela się nie obraca to samoloty nie są w żaden sposób odchylone. Dopiero pod działaniem siły odśrodkowej oddalają się od osi obrotu o 20cm= 0,2m. Ta odległość jest więć naszym promieniem r:P

r=0,2m

ze wzoru:
v=2 x π x r x f

v = 2 x 3,14 x 0,2 x 0,1m/s = 0,1256m/s

Zadanie Ostatnie

Moim zdaniem praca w obu przypadkach jest równa.

Wzór na prace to W=Fxs

gdzie:
W-praca
F-siła
s-przemieszczenie

Jeżeli obie windy unoszą ten sam ciężar na taką samą wysokośc to ich prace są róne.

W1= 5000N x10n m (n to wysokośc piętra)
W2= 5000N x10n m

stąd W1=W2

To zadanie jest podchwytliwe ponieważ praca nie zalezy od czasu!. Natomiast moc już tak.

P= W/t

gdzie:
P- moc
W- praca
t - czas

P1= W1/20s
P2= W2/40s

a że W1=W2 to P1= W1/20s a P2 =w1/40s

Więc MOC windy która wieżdża na 10piętro dwa razy szybciej jest dwa razu większa:P
1 5 1