1. Piłka o masie 1 kg spada z wysokości 2 m. Jaka jest energia kinetyczna tej piłki na wysokości 100 cm nad ziemią, jeśli pominiemy opór powietrza?

2. Bijak kafara o ciężarze 1000N spada z wysokości 2 m i wbija w ziemię pal na głębokość 20 cm. Oblicz wartość średniej siły działającej na pal podczas uderzenia.

3. Oblicz całkowitą energię mechaniczną ptaka o masie 0,2 kg, który leci na wysokości 20 m z szybkością 20 m/s

4.Wodospad Niagara składa się z dwóch części: Horseshoe Falls o wysokości 48m i American Falls o wysokości 51m. Oblicz moc wodospadu, jeśli w ciągu 1 s średnio przepływa 5900m³ wody?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T19:03:11+01:00
Rozwiążę zad.4 , najbardziej skomplikowane
s1 = 48 m
s2 = 51 m
s = 48m + 51 m = 99 m
t = 1 s
V = 5900 m^3 (objętość wody)
d = 1000 kg.m^3 (gęstość wody)
g = 10 m/s^2
P = ?

P = W/t ; ale W = F *s (wstawiam do wzoru na moc)

P = F*s /t ; ale F = m*g

P = m*g*s/t ; ale m obl. z wzoru na gęstość d = m/V ; m = d*V

P = d*V*g*s/t

jednostki:

P = [kg/m^3 * m^3*m/s^2 *m/s]= [kg*m^2/s^2/s] = [ N*m/s]= [J/s] = [W]

P = 1000 * 5900*10*99/1 = .........W
1 1 1