1.W trzech klasach pierwszych pewnego gimnazjum jest w sumie 100 uczniów. W klasie 1a jest 35 uczniów w tym 20 dziewcząt w klasie 1b jest 23 uczniów w tym 20 chłopców a w klasie 1c jest 15 dziewcząt.jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią dziewczęta a jaki chłopcy?
2.Maciek chce pozyskać sół z wody morskiej.Ile wody musi odparować z 20 kg wody morskiej, aby otrzymać samą sól, jeśli zasolenie wody moreskiej jest równe 2%?
3.O 250ML WODY jANEK WSYPAŁ 2 łyżeczki cukru (1łyżeczka cukru waży około 5g).Oblicz z dokładnością do setnych części procenta stężenie procentowe tego roztworu.Przyjmij że 1 litr wody waży 1 kg.
4.Magda urosła przez wakacje 3cm i obecnie ma 162cm wzrostu.Jaki procent wzrostu Magdy sprzed wakacji stanowił jej obecny wzros?Wynik zaokrąglij do setnych części procenta.

3

Odpowiedzi

2010-01-01T18:50:16+01:00
Zad.1.
1a dz 20 ch 35-20=15
1b ch 20 dz 23-20=3
1c dz 15 ch 27
100-(35+23+15)=100-73=27
(20+3+15):100*100%=38%
(15+20+27):10*100%=62%
dziewczyny stanowią 38% a chłopcy 62%
zad.2.
2%*20kg=0,4kg
20kg-0,4kg=19,6kg
musi odparować 19,6kg wody
zad.3.
x=3,85%
250ml=0,25l=0,25kg
10g=0,01kg
0,25kg+0,01kg=0,26kg
0,01:0,26*100%≈3,85%
stężenie procentowe roztworu to 3,85%
zad.4
162cm-3cm=159cm
162:159*100%=101,89%
stanowi 101,89%
2010-01-01T18:57:13+01:00
1)
w klasie c jest 100-(35+23)=42
klasa: (ch-chłopcy/dz-dziewczęta)
a-15ch/20dz
b-20ch/3dz
c-(42-15)=27ch/15dz

chłopcy razem 15+20+27=62
dziewczęta razem 20+15+3=38

62/100=62% chłopcy
38/100=38% dziewczęta

2)
2kg-100kg
xkg-20kg
x=0,4kg
20-0,4=19,6 kg - tyle musi wody odparować

3)
mr=250+10=260g
ms=10g

10-260
x-100
x=3,85%

4)

162-3=159 cm -stary wzrost

162/159*100%=101,88%
2010-01-01T21:12:22+01:00
1. 1a - 20 dzie. ; 15 chł.
1b - 3 dzie.; 20 chł.
1c - 15 dzie.;
1a+1b+1c=100 uczniów
20+15+3=38 dzie.
48/100*100%=38% - dziewczyny
100%-48%=62% - chłopcy

2. m=20kg
stężenie - 2%

sól:
20*0,02=0,4kg

20-0,4=19,6kg - woda do odparowania

3. woda - 250 ml = 0,25kg = 25dag
2 łyżeczki - 2*5g = 10g = 1 dag

1+25=26 dag - masa roztworu
1/26*100%=3,85%

4.
162-3=159

159 - 100%
162 - x%

159*x=162*100
159*x=16200
x=16200:159=101,87%