Bardzo bym prosiła o pomoc ;)
Zad.Napisz rownania trzech reakcji chemicznych, ktore przedstawia schemat.
1 2 3
S--->So2-->So3-->H2so4
Zad.2
Oblicz ile gramow czystego kwasu siarkowego(VI) znajduje sie w 250g 8-procentowego roztworu tego kwasu.
Z góry Dziękuje za pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-01T19:24:04+01:00
Zadanie 1

1) S+ O₂--> SO₂
2) 2SO₂+ O₂--> 2SO₃
3) SO₃+ H₂O--> H₂SO₄

zadanie 2

Obliczamy ze wzoru:

Cp=ms*100%/mr
Cp*mr/100%= ms

ms= 8%*250g/100%
ms= 20g
2010-01-01T19:27:39+01:00
Zad.1
S+O2-->SO2
2SO2+O2-->2SO3
SO3+H2O-->H2SO4
zad.2
Cp=ms/mr*100%
Cp/100*=ms/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=8%*250g/100%
ms=20g