Zad.1.

Napisz wzory następujących soli:

fosforan(V) cynku
siarczan (VI) wapnia
siarczek litu
fluorek wapnia
bromek sodu
chlorek żelaza(III)
siarczan(IV)sodu
chlorek miedzi(I)
węglan baru
siarczan(VI)amonu
azotan(V)miedzi(II)
fosforan(V) potasu
jodeł ołowiu(II)

Zad.2.
Podaj wartościowość metalu:

Ag2S
Na2SO4

Zad.3.

Napisz równania dysocjacji soli i ich słowną interpretację

węglan amonu
siarczek sodu

Zad.4.

Uzupełnij równania reakcji chemicznych:

a) Al + Cl2 -> .........
b) ...... + ......... -> FeS
c) Na + Br2 -> ............
d) ............ + .......... -> FeI2
e) Ca + F2 -> ...............

kiepsko mi idzie chemia i chcę porównać wyniki. proszę o uczciwą pomoc.

1

Odpowiedzi

2012-10-19T22:23:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
fosforan(V) cynku --- Zn₃(PO₄)₂
siarczan (VI) wapnia --- CaSO₄
siarczek litu --- Li₂S
fluorek wapnia --- CaF₂
bromek sodu --- NaBr
chlorek żelaza(III) --- FeCl₃
siarczan(IV)sodu --- Na₂SO₃
chlorek miedzi(I) --- CuCl
węglan baru --- BaCO₃
siarczan(VI)amonu --- (NH₄)₂SO₄
azotan(V)miedzi(II) --- Cu(NO₃)₂
fosforan(V) potasu --- K₃PO₄
jodek ołowiu(II) --- PbI₂

2)
Ag₂S --- Ag(I)
Na₂SO₄ --- Na(I)
3)
węglan amonu
(NH₄)₂CO₃ --->2NH₄⁺ + CO₃²⁻
węglan amonu dysocjuje na kationy amonowe i aniony węglanowe

siarczek sodu
Na₂S ---> 2Na⁺ + S²⁻
siarczek sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczkowe

4)
a) 2Al + 3Cl₂ ---> 2AlCl₃
b) Fe + S ---> FeS
c) 2Na + Br₂ ---> 2NaBr
d) Fe + I₂ ---> FeI₂
e) Ca + F₂ ---> CaF₂

12 4 12