1.Oblicz długość boku kwadratu ABCD, jeżeli kwadrat o boku dłuższym o 15cm ma pole większe od pola kwadratu ABCD o 285cm2.

2.Pole czworokąta, który jest ograniczony wykresami funkcji y= 1,5x +6 i y= 0,5 + 1 oraz osiami układu współrzędnych wynosi
A.11j² B.22j² C.9j² D.20j²

3.Do pomalowania wszystkich ścian czworościanu foremnego zużyto 5 litrów farby. Ile litrów farby potrzeba do pomalowania w identyczny sposób ścian czworościanu foremnego o krawędziach cztery razy dłuższych ?
A.120litrów B.80litrów C.40litrów D.20litrów

4.Oblicz jaka jest objętość tlenu w namiocie podczas biwaku jeśli długość namiotu wynosi 3m, szerokość 1.8m, wysokość 1.6m a tlen stanowi 21%powietrza.

5.W gabinecie biologicznym akwarium ma wymiary 6dmx3dmx4dm. Ile wiader wody należy wlać, aby poziom wody stanowił ¾ wysokości akwarium, jeśli w wiadrze mieści się 6 litrów wody?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T20:35:41+01:00
Zad. 1
x- dl.boku pierwszego kwadratu
x+15- dl.boku drugiego kwadratu
x do kwadratu +285=(x+15)
x do kwadratu+285=x do kwadratu+30x+225
30x+225=285
30x=60
x=2 cm

zad.2
A

zad.3
B

zad.4
V=3*1,8*1,6
V=8,64 m szescienne - ilosc powietrza
0,21*8,64=1,8144 m szescienne - ilosc tlenu

zad.5
l = dm szescienny
V=3*4*6
V=72 l - objetosc akwarium
0,75*72=54
54/6=9
potrzeba 9 wiader wody