1. Na Marsie od skały oderwał się kamień o masie 1 kg i spadając, w czasie pierwszej sekundy ruchu przebył drogę 2 m. Kamień ten waży na Marsie.
a) 1kG
b) 9,8N
c) 6N
d) 4N

(proszę o obliczenia)

2. Na spoczywające ciało o masie 1kg zadziałała siła, której wykres przedstawiono na rycinie. Oznaczono na nim trzy etapy ruchu tego ciała. Na tej podstawie stwierdzamy, że:
a) 1 etap to ruch............................
b) 2 etap to ruch...........................
c) 3 etap to ruch...........................
Po 20s ruchu szybkość ciała wynosiła..........................
(załącznik > patrz dół)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T22:06:36+01:00
Niestety pomogę tylko przy pierwszym.

odp. to a), ponieważ gdziekolwiek jesteś, masa(kg) jest taka sama, zmienia się ciężar(N)