Use the prompts and your own ideas to discuss the statement belows.
THE MORE PEOPLE USE TECHNOLOGY , THE LESS THEY COMMUNICATE
Tooo much information ,no time to think
Technology helps you to keep up-to-date
Talking with technology is impersonal
You can always keep in touch with your friends
Emoticons and taxting are kiling language .

2

Odpowiedzi

2010-01-01T22:27:15+01:00
Użyj podpowiedzi i własnych pomysłów w celu omówienia belows oświadczenie.
Im więcej osób korzystać z technologii, które przekazują mniej
Tooo wiele informacji, nie ma czasu na myślenie
Technologia pozwala być na bieżąco aktualne
Rozmowa z technologią jest bezosobowe
Możesz zawsze w kontakcie ze znajomymi
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T22:33:57+01:00
Use the prompts and your own ideas to discuss the statement belows.
THE MORE PEOPLE USE TECHNOLOGY , THE LESS THEY COMMUNICATE
Tooo much information ,no time to think
Technology helps you to keep up-to-date
Talking with technology is impersonal
You can always keep in touch with your friends
Emoticons and taxting are kiling language .

Tłumaczenie:
Użyj podpowiedzi i własnych pomysłów w celu omówienia wyników doświadczenia.
Im więcej osób korzysta z technologii, które przekazują, to mniej To dużo informacji, nie ma czasu na myślenie
Technologia pozwala być na bieżąco aktualne
Rozmowa z technologią jest bezosobowe
Możesz zawsze w kontakcie ze znajomymi
Emotikony i opodatkowania są tego samego języka.:)1 5 1