Zadanie wymaga poświęcenia mu dość dużo czasu, proszę o pożądne jego wykonanie. Nie nadaremno wydaję tyle punktów, żeby ktoś napisał byle jak, niepoprawnie, od kogoś, z neta czy też "na odawal się". Zależy mi bardzo by zadanie to wykonane było najlepiej jak się da.
Polega ono na :
OPISANIU PO ANGIELSKU WRAZ Z DOKLADNYM PRZETŁUMACZENIEM NAPISANEGO TEKSTU ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SYLWESTRA i OBCHODZENIE URODZIN (tradycyjne) W POLSCE.
Proszę bardzo o pomoc, dam naj! PILNE!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T21:45:31+01:00
Christmas is a three days when we visit family or family visited us . This is a very special time because 25th december Jesus Christ was born . We celebrate a Christmas Eve when we it a meal . There is a Christmas Tree , decoratet in chains , stars , paper angels etc .

Boże narodzenie to trzy dni kiedy odwiedzamy rodzinę albo rodzina odwiedza nas . To jest bardzo nadzwyczajny czas gdyż 25 grudnia narodził się Jezus Chrystus . Celebrujemy Wigilię Bożego Narodzenia , kiedy jemy posiłek . Jest też choinka udekorowana łańcuchami , gwiazdkami , papierowymi aniołkami etc.

New Year Eve is a last day in a year .We celebrate it . At 00.00 a.m there are a fireworks . Oh , how much money is on the sky this special night

Sylwester to ostatni dzień roku . Swiętujemy go . O północy są fajerwerki . Oh ile kasy jest na niebie tej specjalnej nocy ...

Once time in a year we celebrate birthday ( a day whem we was borned) . We have a cake , and we are older . We have a presents and we are happy :D

Raz do roku obchodzimy urodziny ( dzień w którym się urodziliśmy ) . Mamy tort , mamy prezenty , jesteśmy starsi i się cieszymy
2010-01-01T22:34:47+01:00
BOZE NARODZENIE:
Christmas is once of the most important day in the year.we celebrated the day when the Jesus was born. We eat a dinner with 12 dishes, and sing carols! We get a gifts from Santa Claus with reindeer ;D At the 00:00 we go to the church and also sing carols. I like this time, and I think as everyone...

Tlumaczenie na polski:
Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych dni w roku. Świętujemy dzien narodzin Jezusa. Jemy obiad z 12 daniami i śpiewamy kolędy! Dostajemy prezenty od Świętego Mikolaja z reniferami :D O polnocy idziemy do kościola i tez śpiewamy kolędy. Lubie święta- jak wszyscy!

SYLWESTER:
We celebrated it on 31th December, and it is the last day in the year. We don't sleep all the night and watch fireworks, or play with friends, and people that we know. We are tired then, but happy becouse new year is came!

Tlumaczenie na polski:

Obchodzimy ten dzien 31 Grudnia i jest to ostatni dzien roku. Nie śpimy całą noc i oglądamy fajerwerki albo bawimy się ze znajomymi i przyjaciółmi. Jestesmy zmęczeni wtedy, ale szczęśliwi ze przyszedl Nowy ROK!
URODZINY:
Then we celebrated the day when we was born. We do a party and invite the people that we like. We get gifts and presents, and paly togother. We have a tort with candle. The number of the candles is dependent of our age, so when we are for example 12 then we have 12 candles. It's a happy day becouse we are older!

Tlumaczenie na polski:
Wtedy obchodzimy dzien w ktorym sie urodzilismy. Robimy impreze i zapraszamy ludzi których lubimy. Dostajemy prezenty i upominki i gramy razem. Mamy tort ze świeczkami. Liczba ich jest zależna od naszgo wieku, wiec keidy mamy naprzyklad 12 lat wtedy mamy 12 świeczek. Jest wesolo bo stajemy się starsi!


Myślę że się nadaję, starałam się. Pozdrawiam! :D