Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T21:53:19+01:00
Dane:
h = 2m
α = 20°
f = 0,1

szukane:
v = ?

am = mg_rów - T

T = fN = fmg_pros
mg_pros = mg*cosα
mg_rów = mg*sinα

am = mg*sinα - fmg*cosα
a = g*sinα - fg*cosα
(v - 0)/t = g*sinα - fg*cosα
v/t = g*sinα - fg*cosα
v = (g*sinα - fg*cosα)t

sinα = h/s => s = h/sinα
s = at²/2 = vt/2
h/sinα = vt/2 => t = 2h/(v*sinα)

v = (g*sinα - fg*cosα)*2h/(v*sinα)
v² = (g*sinα - fg*cosα)*2h/sinα = 2hg(1 - f*ctgα)
v = √[ 2hg(1 - f*ctgα)]
ctg20° = 2,7475

v = √[2*2m*9,81m/s²(1 - 0,1*2,7475)] = √[39,24 m²/s²(1 - 0,27475)] ≈ 5,33 m/s
1 4 1
2010-01-01T21:56:51+01:00
Wydaje mi sie ze to bedzie tak : rysunek musisz sam narysowac, bo nie mam mozliwosci zalaczania

Fz-sila zsuwajaca
T-sila tarcia
N- nacisk

to takie krotkie wyjasnienie o co chodzi i jak oznaczylem sily ;p

Fz/mg=sinα => Fz=mgsinα
N/mg=cosα => N=mgcosα
wiemy z T=N*f wiec T= mgcosαf

Fw- sila wypadkowa
Fw=Fz-T
ma=mgsinα-mgcosαf
a=g(sinα-cosαf)

teraz policzymy droge znajacc wysokosci ( droge oznaczam s)

h/s=sinα
s=h/sinα
s=5,9m (w przyblizeniu)

teraz policzymy czas ze wzoru s=at²/2

t²g(sinα-cosαf)/2=s
2.4t²=11.8
t=2,2 s (Tez w przyblizeniu)

i teraz predkosc

Vk/t=a
Vk=at
Vk=2,4m/s² * 2.2 s= 4,8m/s

mam nadzieje ze ok
2 5 2