Zad1:
Wagon kolejowy o masie 20t poruszający się z prędkością 54km/h został zahamowany w czasie 1min40s. Oblicz siłę hamującą?

zad2:
Oblicz czas hamowania samochodku o masie 1,2kg jadącego z prędkością 72km/h,jesli siła hamująca wynosi 2N.

zad 3:
Pocisk o masie 10g poruszający się z prędkością 100m/s wbija się w deskę o głębokości 4cm.Zakłądając,że ruch pocisku w desce jest jednostajnie opóźniony,oblicz:
a) siłę działająca na pocisk
b)czas trwania ruchu pocisku w desce

zad4:
Oblicz masę ciałą poruszającego się po torze prostoliniowym,które pod wpływem siły 40N zmieniło swoją prędkość z 10m/s na 4m/s w czasie 1 minuty.

zad5:
Wagon o masie 20t poruszający się z prędkością 15m/s została zahamowany w czasie:
a) 1min40s
b)10s
c)1s
Oblicz w każdym przypadku siłę hamującą.

zad6:
Silnik modelu rakiety wyrzuca w czasie 2s masę 200g gazu z szybkością 2000m/s. Oblicz siłę ciągu tego silnika.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T21:54:28+01:00
1.
Dane: Szukane:
20t=20000kg F=?
54km/h=15m/s
1min40s= 100s
F=delta pęd/czas
F= masa x pedkość/czas
F= 20000kg x 15m/s podzielić przez 100s
F= 3000N=3kN
2.
Dane: Szukane:
1,2kg t=?
72km/h=20m/s
siła= 2N 2N=1,2kg X 20m/s podzielić przez t
2N=24 kg X m/s podzielic przez t
2t N= 24 kg X m/s
t= 12s
2 5 2