1.Ciało o masie 10kg spada z 20m. Jaka jest wartość energii kinetycznej w momencie upadku .
2.Kamień wyrzucony pionowo w górę na wysokość ma energię potencjonalną 120 j. Jaką masę ma kamień .
3.Jaką pracę wykona koń ciągnąc przez 2 h wóz z prędkością 1,5 m/s siłą 400 N.
4.Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry na wysokość 180cm. Jeżeli masa sportowca wynosi 60 kg, a czas odbicia od ziemi 0,2 s.

2

Odpowiedzi

2010-01-01T22:06:46+01:00
3.
wzór na pracę
W=F*S

F= SIŁA
S=DROGA

Dane:
t=2h=120*60sek=7200sek
v=1,5 m/s
F=400 N

Szukane:
W=?
s=?

Aby obliczyć pracę potrzebujemy znać drogę s jaką pokonał koń, więc drogę obliczamy z wzoru v=s/t

V=S/t
s=v*t
s=1,5m/s*7200s
s=10800 m

Droga jaką pokonał koń wynosi 10800 m.

W=F*s
W=400 N*10800m
W=4320000J

KOŃ WYKONAŁ PRACĘ 4320000J

reszty zadań niestety nie wiem
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T22:09:22+01:00
1.

DANE:
m=10 kg
h=20 m
g=10m/s

Szukane:
Ek=?
v=?

Wzór
Ep=Ek
mgh=mv2/2 /:m
g*h=v
v=g*h
[v]=m/s*m


Ek=mv2/2
[Ek]=kg*m/s*m/s=N*m=J

obliczenia:

v=10*20=200 m/s

Ek=10*200*200=400000J

Wartość wynośi 400000J.


zad2.
2.Kamień wyrzucony pionowo w górę na wysokość ma energię potencjonalną 120 j. Jaką masę ma kamień .
Dane:
h=1m
g=10m/s
Ep=120J
Szukane:
m=?

wzór:

Ep=m*g*h / :gh
Ep/g*h=m
m=Ep/g*h
[m]=J/m/s*m=kg

obliczenia:
m= 120/10*1=12kg


Kamień ma masę 12 kg.
zad. 3.

dane:
t=2 h
F=400N
v=1,5m/s
szukane:
W=?

wzór:

s=v*t
[s]=m/s*s=m
W=F*s
[W]=N*m=J

obliczenia:

s=1,5*2=3m

W=400*3=1200J

4.zad4.Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry na wysokość 180cm. Jeżeli masa sportowca wynosi 60 kg, a czas odbicia od ziemi 0,2 s.
Dane:
h=180cm=1,8m
m=60kg
t=0,2s
szukane:

F=?
W=?
P=?

wzór:

F=m*v/t
[F]=kg*m/s/s=kg*m=N

W= F*s s=h
[W]=N*m=J

P=W/t
[P]=J/s=W


obliczenia:


F=60*1,8/0,2=21,6 N
W=21,6*1,8=38,88J
P=38,88/0,2=194,4W

Moc wynosi 194,4 W
1 5 1