BZad. 1 Ania kupiła 3 kg jabłek i 2 kg gruszek. 1 kg jabłek kosztuje 2,70 zł, a 1 kg gruszek 4,35 zł. Które
wyrażenie pozwoli Ci obliczyć ile Ania zapłaciła za zakupy?
A. 2 ⋅ 2,70 + 3⋅ 4,35 = B. 5⋅(2,70 + 4,35)=
C. 3⋅ 2,70 + 2 ⋅ 4,35 = D. 2 ⋅ 2,70 + 2 ⋅ 4,35 =
Zad. 3. Liczbą 4 razy większą od 1 i 3 jest:
4
Zad. 4. Potęgę 4 do3 można zapisać jako:
A. 4 ⋅3 B. 3⋅ 3⋅3⋅ 3 C. 4 ⋅ 4 ⋅ 4 D. 4 ⋅ 4 ⋅3⋅ 3
Zad. 6 Kąt półpełny ma miarę:
A. 180° B. 90° C. 45° D. 360°
Zad. 7 30% liczby 250 to:
A. 30 B. 25 C. 75 D. 750
Zad. 8 Krótka przerwa w szkole trwa 1 -6 -(ulamek to jest)godziny. Ile to minut?

A. 20 B. 10 C. 15 D. 5
Zad. 9 W kantorze 1 euro kosztuje 4,06 zł. Ile zapłacimy za 5 euro?
A. 40,60 zł B. 20,03 zł C. 21,03 zł D. 20,30 zł

Zad. 10 W trójkącie dwa kąty mają miary odpowiednio 50° i 70°. Ile stopni ma trzeci kąt tego trójkąta?
A. 60° B. 70 ° C. 80° D. 50°
Zad. 11Zad. 11 Oblicz pisemnie:
a) 9,24 +11,207 =
b) 32,6 − 5,123 =
Zad. 13 Oblicz różnicę między liczbą o 10 mniejszą niż 70, a liczbą 10 razy mniejszą niż 70.
Zad. 14 Bilet do cyrku dla osoby dorosłej kosztuje 18 zł, a dla dziecka jest o 3,50 zł tańszy. Ile trzeba
zapłacić za 1 bilet normalny i 2 ulgowe?
Zad. 15 Oblicz 7% liczby 600.
Zad. 16 Cenę spodni równą 150 zł obniżono o 10%. Jaka jest nowa cena tych spodni?
Zad. 17 W klasie liczącej 30 uczniów 12 to dziewczęta. Jaki procent klasy stanowią chłopcy?
Zad. 18 Oblicz pole i obwód prostokąta o bokach długości 3 dm i 12 cm.
Zad. 20 Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie sześcianu o krawędzi 4 dm?
Zad. 21 Obwód kwadratu wynosi 52 cm. Jaka jest długość boku tego kwadratu?
Zad. 22 Droga Adama do szkoły na planie wynosi 4cm, a w rzeczywistości 400m. W jakiej skali
wykonany jest plan?
Zad. 23 Narysuj układ współrzędnych i zaznacz w nim punkty P = (2,0) i R = (3,−2).
Zad. 24 Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku 3 cm,
a wysokość jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy.
Zad. 25 Tomek wydał na zakupy 4 zł, co stanowi 20% jego kieszonkowego. Oblicz ile pieniędzy dostaje
Tomek od rodziców.

2

Odpowiedzi

2010-01-01T22:40:55+01:00
Zad.1.
C. 3⋅ 2,70 + 2 ⋅ 4,35 =8,10+ 8,70=16,80
Zad.4.
C. 4 ⋅ 4 ⋅ 4 =64
Zad.6.
Kąt półpełny ma miarę A. 180°
Zad. 7
30% × 250=0,30×250=75
Zad. 8
⅙×60min=10min
Zad. 9.
5×4,06zł=20,30zł
Zad.10.
180°-(50°+ 70°)=60°
2010-01-01T22:50:51+01:00
1. c

3. 4 i 12

4. c

6. a

7. 30% = 0,3
0,3 * 250 = 75

8. (1/6)* 60min = (1*60)/6 = 60/6 = 10min

9. 4,06 * 5 = 20,30 zł

10. 180 - 50 - 70 = 60

11. a) 9,24 +11,207 = 20,447
b) 32,6 − 5,123 = 27,477

13. 60-7 = 53

14. 18+ 2*3,5 = 18 + 7 = 25zł

15. 7% = 0,07
0,07*600 = 42

16. 90% = 0,9
0,9 * 150 = 135zł

17. 30 - 12= 18
30*x=18
x=18/30
x=0,6 = 60%

18. 3dm=30cm
P=30*12=360cm²
Ob= 30*2 + 12*2 = 60+24 = 84cm

20. V=4*4*4=64dm³ = 64 l

21. 52cm : 4 = 13cm

22. 0,04 : 400 = 1:10000

24. Pp=3*3 = 9
H = 3*3=9
Pc= 4*9*3 + 2*9= 126

25. 4zł -- 20%
x zł -- 100%

x= 4*100/20
x= 20 zł