Prosze o zrobienie wszystkich poleceń
1.Jakie ziemie zabrały nam państwa zaborskie w 1 rozbiorze polski?
2.Przedstaw przedstawicieli włoskiego odrodzenia;
3.Co ustalono na pokoju w augzburgu?
4.Za jakiego władcy Polska w 18wieku przeżywała swój wielki rozkfit?
5.Kiedy powstało królestwo Pruskie i z jakich części?
6.Do czego doprowadziła tzn. szlachetna złota wolność?
7.Do czego doprowadziły rządy sasów na tronie polski?
8.Dzięki komu został wybrany krółlem Stanisław August Poniatowski?
9.Dlaczego doszło w 1768r. do tzn, konfederacji barskiej?
10.Wymień skutki jakie poniosła Francja po wojnie z prusami w latach
1870r. - 1871r. ?

dziękuje rozwiązującym...;=)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T02:42:18+02:00
Na podstawie własnej wiedzy uzupełnianej m.in. wikipedią:

1. Austria - płd. Polska (bez Krakowa) z miastami m.in. Lwów, Sanok, Przemyśl, Halicz, Bełz
Prusy - dawne Prusy Królewskie, Warmia (bez Torunia i Gdańska)
Rosja - Łatgalię, woj. mścisławskie, woj. witebskie, woj. połockie

2. Dante Alighieri - wybitny poeta, filozof i polityk z pogranicza epoki średniowiecza i renesansu

Francesco Petrarca - poeta, najbardziej znany dzięki "Canzoniere", czyli Sonetów do Laury

Giovanni Boccaccio - twórca nowożytnej nowelistyki

Lorenzo Ghiberti – rzeźbiarz, architekt, twórca Drugich drzwi do baptysterium we Florencji

Filippo Brunelleschi – rzeźbiarz, architekt, projektant kopuły katedry florenckiej

Michelangelo Buonarroti – rzeźbiarz, architekt, malarz, poeta, autor fresków w kaplicy sykstyńskiej i kopuły bazyliki św. Piotra

Niccolo Machiavelli – pisarz, historyk i dyplomata, autor traktatu o sprawowaniu władzy pt. „Książę”

Sandro Botticelli – malarz, autor m.in. obrazów: „Narodziny Wenus”, „La primavera”, „Madonna del Magnificat”, autor fresków w kaplicy sykstyńskiej

Leonardo da Vinci – wynalazca, architekt, malarz, filozof, odkrywca, bardzo wszechstronnie utalentowany, autor obrazów m.in.: „Mona Lisa”, „Dama z gronostajem”, „Ostatnia Wieczerza”, opracował liczne projekty wynalazków wyjątkowo wyprzedzających poziom technologiczny swoich czasów

3. Pokój w Augsburgu wprowadzał zasadę „czyja władza, tego religia” w Rzeszy Niemieckiej. Czyli dawał książętom możliwość decydowania o religii państwowej na ich ziemiach, przez co pogłębiał podział Niemiec.

4. Rozkwit kulturowy w 18. w. Polska zawdzięczała przede wszystkim królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Był wielkim mecenasem nauki, kultury, sztuki i inicjatorem nowoczesnych reform.

5. Królestwo Prus powstało w 1701 r., kiedy to wielki elektor Fryderyk Wilhelm ogłosił się królem. Powstało na terenach Brandenburgii, Prus Książęcych i wschodniej części Pomorza Zachodniego.

6. Szlachecka złota wolność doprowadziła do pogłębiającej się decentralizacji kraju, anarchii i samowoli magnatów.

7. W czasach saskich Rzeczpospolita uwikłała się w wyniszczającą wielką wojnę północną i wojny domowe związane z uniemożliwieniem elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Władcy sascy odsunęli Rzeczpospolite Obojga Narodów od polityki międzynarodowej, ponadto uzależnili w pewnym stopniu od Rosji. Pogłębiła się decentralizacja kraju – magnaci byli praktycznie niezależni na swoich ziemiach. Z drugiej strony w czasach saskich miał miejsce stały wzrost gospodarczy i rozwój kulturowy – rozpoczęła się epoka oświecenia w Rzeczpospolitej.

8. Stanisław August Poniatowski został wybrany dzięki Katarzynie II i stronnictwu Czartoryskich.

9. Konfederacja Barska została zawiązana jako protest skierowany przeciwko równouprawnieniu innowierców, protektoratowi rosyjskiemu nad Rzeczpospolitą i próbą reform godzących w złotą wolność szlachecką.

10. Na skutek przegranej wojny z Prusami, Francja utraciła Alzację i część Lotaryngii. Ponadto zniesiono cesarstwo, proklamując III Republikę, która przetrwała do 2. wojny światowej. Ponadto Francja została zmuszona do zapłacenia wysokiej kontrybucji – 5 mld franków w złocie. Wojna dała sposobność do wybuchu powstania paryskiego i komuny paryskiej. Upokarzająca klęska odbijała się echem aż do 1. wojny światowej, umacniając francuski rewanżyzm.
1 5 1