1.Atomy metali tworza kationy w wyniku oddawania elektronów walencyjnych.Podaj ile elektronów utracą podane atomy wymienionych pierwiastków w celu uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego;Mg Ca K Na Al Ba
2.Okres połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 5 dni.Oblicz masę tego pierwiastka jaka rozpadnie się w ciągu 10 dni,jeżeli początkowa masa wynosiła 16 g.

Prosze o obliczenia krok po kroku.

thx:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T23:30:26+01:00
1.Atomy metali tworza kationy w wyniku oddawania elektronów walencyjnych.Podaj ile elektronów utracą podane atomy wymienionych pierwiastków w celu uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego;Mg Ca K Na Al Ba
Mg utraci 2e- czyli powstanie jon Mg2+ i uzyska konfigurację elektronową neonu
Ca utraci 2e- czyli powstanie jon Ca2+ i uzyska konfigurację elektronową argonu
K utraci 1e- czyli powstanie jon K+ i uzyska konfigurację elektronową argonu
Na utraci 1e- czyli powstanie jonNa+ i uzyska konfigurację elektronową neonu
Al utraci 3e- czyli powstanie jon Al3+ i uzyska konfigurację elektronową neonu
Ba utraci 2e- czyli powstanie jon Ba2+ i uzyska konfigurację elektronową ksenonu
2.Okres połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 5 dni.Oblicz masę tego pierwiastka jaka rozpadnie się w ciągu 10 dni,jeżeli początkowa masa wynosiła 16 g.
0dni - 16g
5dni - 8g
10 dni - 4g
Odp: po 10 dniach masa pierwiastka wynosi 4g
8 5 8