Mam do rozwiązania zadanie z chemii z mieszania roztworów:
1) oblicz, w jakim stosunku wagowym trzeba zmieszać wodę i roztwór Na₂CO₃ o stężeniu 0,38 mol/dm³ i gęstości 1,08 g/cm³ (1080 g/dm³) , aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,4%

w odpowiedziach jest: m wody: m roztworu= 9 ; 1,1


jest taki wzór na przeliczanie Cm na Cp i na odwrót. Nie wiem czy trzeba z niego skorzystać a jak trzeba to jak?
Cp= Cm x M x100% / dr
Cm= Cp x dr / M x 100%

M- Masa molowa
dr- gęstość roztworu
x - mnożenie

czy zna ktoś do tego zadania metodę krzyża andrzeja? moze tez być inną metodą:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T08:35:26+01:00
Musimy najpierw policzyć ile soli (Na2CO3) i ile wody potrzeba, aby otrzymać roztwór 0,4 %.

Zgodnie z definicją stężenie procentowe to stosunek masy soli do masy całego roztworu (soli i rozpuszczalnika), zatem można zapisać:

0,4 g Na2CO3 - 100 g r-ru,

czyli w 100 r-ru mamy:

0,4 g Na2CO3 i 99,6 (100-0,4) g wody

Teraz obliczamy ile gramów 0,38 mol/dm3 roztworu Na2CO3 zawiera 0,4 g Na2CO3

0,38 mol Na2CO3 - 1 dm3 r-ru Na2CO3

Podstawiamy masę molową Na2CO3 (1 mol Na2CO3 - 106 g Na2CO3) i tworzymy proporcję:

0,38*106 g Na2CO3 - 1*1000 cm3 r-ru Na2CO3
0,4 g Na2CO3 - x

x = 9,93 cm3 r-ru Na2CO3

Przeliczamy to na masę r-ru z gęstości:

1 cm3 r-ru Na2CO3 - 1,08 g r-ru Na2CO3
9,93 cm3 r-ru Na2CO3 - x

x= 10,72 g r-ru Na2CO3

Mając masę roztworu Na2CO3 możemy policzyć ile wody trzeba dodać, aby otrzymać 100 g roztworu:

100 - 10,72 g = 89,28 g wody

Teraz już tylko obliczamy stosunek masy wody do masy roztworu:

89,28:10,72 = 9:1,1
4 4 4