Przetłumacz tekst.
Tattoo spectacular
The Edinburgh military tattoo takes place every August and September, and is known throughout the world. For 90 minutes on five or six nights a week, 600 people per form under floodlights. They are surrounded on three sides by an audience of 9,000. On the fourth side is the castle itself which provides an exciting setting for the evening’s performance of military music, marching and other spectacular displays.
The name tattoo has an interesting origin. Traditionally solders were told to return to the living-quarters each night by a beat of the drum which sounded like ‘tat-too’. After this time the pubs would serve them no more whisky.
On the final night of the display the sky is filled with the bright colours of exploding fireworks.
WORDS
The athletic events at the Highlands games are traditional, and not included in the modern Olympic games. What are the names of the different Highland events? Compare them with the athletic events at the Olympics.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T19:40:56+01:00
Tattoo spektakularnych
Edinburgh Military Tattoo odbywa się co roku w sierpniu i wrześniu, a znana jest na całym świecie. Do 90 minuty na pięć lub sześć dni w tygodniu, 600 ludzi na formularzu w reflektory. Są one otoczone z trzech stron przez 9000 publiczność. Na czwartej stronie jest sam zamek, który stanowi ekscytującą ustawienie wieczoru wykonywania muzyki wojskowej, marszów i innych spektakularnych wyświetla.
Nazwa Tatuaż ma ciekawe pochodzenie. Tradycyjnie lutowniczych kazano wrócić do życia czwarte co noc przez uderzenie, które brzmiały jak "tat-too". Po tym czasie puby niebędą im serwowac więcej whisky.
Na ostatniej nocy zaświeci na niebie pełne jaskrawych kolorów eksplodująe fajerwerki.
SŁOWA
Imprezy lekkoatletyczne i gry Highlnad'skie są traducją, a nie uwzględnione w dotychczsowych igrzyskach olimpijskich. Jakie są nazwy innych wydarzeń Highlandskich ? Porównaj je z imprezami lekkoatletycznymi na Igrzyskach Olimpijskich.