1. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany:
a) tlenek miedzi(II) + .........-> .......... + tlenek węgla (II)
b) tlenek węgla (II) + .......... -> tlenek wapnia + węgiel
c) ................ + ............ -> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza (II) + węgiel -> ............ + ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T23:23:13+01:00
1. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany:
a) tlenek miedzi(II) + węgiel-> miedź + tlenek węgla (II)
b) tlenek węgla (II) + wapń -> tlenek wapnia + węgiel
c)chlorek glinu(III) + potas -> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza (II) + węgiel -> tlenek węgla (II)+żelazo

2 5 2