Odpowiedzi

2010-01-01T23:57:07+01:00
A)x²-25=0
(x-5)(x+5=0
x-5=0 lub x+5=0
x=5 lub x=-5

b)x²-4x=0
x(x-4)=0
x=0 lub x-4=0
x=0 lub x=4

e)x²+36=0
x²=-36
nie ma rozwiązania

f)x(3-x)-(2+x) ²=(x-1)(x+1)????
3x-x²-4-4x-x²=x²-1???
-3x²-x-3=0
Δ=1-36<0 nie ma rozwiązania
lub
x(3-x)-(2+x) ²=(x-1)(x+4)???
3x-x²-4-4x-x²=x²+4x-x-4???
-3x²=0
x=0

h)-x²+64>0
(-x+8)(-x-8)>0
x=8, x=-8
parabola ramiona w dół, bo a=-1<0
x∈(-8,8)
2010-01-02T00:50:34+01:00
A)x(do kwadratu)-25=0

x^2 -ozn. x do potegi drugiej
x^2 -25 = 0
(x-5)(x+5)= 0
x-5 = 0 lub x+5 = 0
x = 5 lub x = -5

b)x(do kwadratu)-4x=0
x^2 - 4x = 0
x(x-4) = 0
x = 0 lub x -4 = 0
x = 0 lub x = 4

e)x(do kwadratu)+36=0
x^2 + 36 = 0
x^2 = -36
Nie ma rozwuiazania bo nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu dałaby liczbę ujemną


f)x(3-x)-(2+x) (cały nawias podnieść do kwadratu)=(x-1)(x+)
x(3-x)-(2+x)²=(x-1)(x+1) !!! ( brak na końcu cyfry)
3x- x²-(4 + 4x+x²) = x²-1
3x - x²- 4 - 4x - x² = x²-1
-2x²- x - 4 -x²+ 1 = 0
-3x²- x - 3 = 0
Δ=(-1)² - 4*(-3)*(-3)
Δ=1-36<0 nie ma rozwiązania bo delta jest mniejsza od zera
lub
x(3-x)-(2+x) ²=(x-1)(x+2) !!!
3x - x²- 4 - 4x - x² = x²+ x -2
-2x²-x -4 - x²- x +2 = 0
-3x² - 2x -2 = 0
Δ=(-2)² - 4*(-3)*(-2) = 4 -24 < 0
Nie mogę rozwiazywać bo nie wiem jaka cyfra ma być na końcu

h)-x(do kwadratu)+64>0
-x²+64 > 0
64 - x² > 0
(8 -x) (8 +x ) > 0
8-x = 0 lub 8 + x = 0
x = 8 lub x = -8

Zaznaczam pierwiastki na osi OX i rysuję parobolę ramionami skierowaną w dół
(bo a = -1 < 0 ) i zaznaczam przedział dla którego nierówność jest większa od 0
x ∈ (-8, 8)