Odpowiedzi

2010-01-02T00:22:54+01:00
X-ilośc kg
y-cena cukru

xy=8160
(x+80)(y-0,04)=8160
xy-0,04x+80y-3,2=8160 za y wstawiamy 8160/x
8160-0,04x=652800/x-3,2=8160 mnożymy obustronnie razy x i skracamy 8160
-0,04x ^2-3,2x=652800=0 równanie kwadratowe

delta=b^2-4ac= 10,24-4*(-0,04)*652800=104458,24
pierwiastek z delty wynosi 323,2

x1=(3,2-323,2)/-0,08=4000
x2=(3,2+323,2)/-0,08= liczba ujemna a dziedzina to tylko liczby dodatnie wiec wynikiem jest x1=4000

xy=8160
4000y=8160
y=2,04 zł

4000kg po cenie 2,04 zł
3 3 3
2010-01-02T01:44:02+01:00

x - cena cukru
y - ilość cukru

{x*y = 8160 zł
{(x-0,04)( y + 80) = 8160zł

{y = 8160 : x
{ (x-0,04)( 8160 :x +80) = 8160

{y = 8160 : x
{8160x + 80 x - 326,4:x - 3,2 = 8160

{y = 8160 : x
{ 80x - 326,4:x = 8160 - 8160 + 3,2

{ y = 8160 : x
{ 80x - 326,4:x = 3,2 /*x

{y = 8160 : x
{80x^2 -326,4 -3,2x = 0 /:(3,2)

{y = 8160 :x
{25x^2 -102 - x = 0

{y = 8160 : x
{25x^2 -x -102 = 0

Z drugiego rownania obliczam pierwiuastki
∆ = b^2 - 4ac = (-1)^2 -4*25*(-102) = 1 + 10.200 = 10.201
√∆= √ 10.201 = o.k. 101
x1= (-b - √∆):2a = (1 -101) : 2*25 = -100 : 50 = -2 ( nie biore pod uwagę , bo cena nie moze być minusowa
x2 =(-b + √∆):2a = (1 + 101) : 2*25 = 102 : 50 = 2,04 zł

{y = 8160 : 2,04
{ x = 2,04

{y = 4000 kg
{ x = 2,04 zł

Za pierwszym razem kupiono 4000kg cukru w cenie 2,04 zł/1kg
3 3 3