1) wyznacz punkty przecięcia wykresu funkcji f z osiami układu współrzędnych f(x)= - 1/3 x + 3.

2) Napisz równanie prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt P. y= - 6x + 27 P(2;4).

3) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(-3;-1) i prostopadłej do podanej prostej Y= -4,5x - 5.

4) Napisz równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty A(2;3) B(4;-2).

5) Rozwiąż układ równań
{ x-y=-5
2x+y=-4

6) Naszkicuj wykres funkcji y=2x+1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T02:32:05+01:00
1)z osią X(9,0)-liczymy miejsce zerowe, a Y(0,3)to y=ax+b i zawsze b jest pktem przecięcia z Y
2)funkcja równolegla musi mieć współczynnik kierunkowy -6, czyli taki sam jak ta pierwsza, więc podstawiamy współrzędne punktu:
4=-6*2+b
4=-12+b
b=16 czyli ta funkcja to y=-6+16
3)funkcja prostopadła musi być odwrotna i przeciwna, więc y=[2/9]-b i podstawiamy współrzędne punktu
-1=[2/9]*-3-b
-1=-⅔-b
b=⅓
czyli ta funkcja to y=[2/9]x+⅓
4)nie wiem:p
5)skreślasz y i -y i podkreślasz cały uklad a pod spodem sumujesz to co zostało, czyli
3x=9 |:3
x=3
3-y=4
-y=4-3
-y=1
y=-1 i gitara:D
6)zaznacz punkty (1,3),(0,1),(2,5)