A) 3,5 + ( 1/3 ) ³ · [ 2/3 · 5 - ( 11/23 ) º ] -2 · ( 3/5 ) ˉ ¹ =


b) 9 ˉ ¹ · 27 ˉ ² · √9 ( tu ma być pierwiastek z 9 do potęgi 4
____________________________________________________kreska ułamkowa
( 1/9 ) ² =

c) 25 do potęgi 9 · X = 5 do potęgi 17 - 5 do potęgi 16
___________________________kreska ułamkowa
125 ² · 25 do potęgi minus 9/2 =

przepraszam za pisownie ale nie potrafię wstawiać znaków

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T05:07:11+01:00
A) 3,5 + ( 1/3 ) ³ · [ 2/3 · 5 - ( 11/23 ) º ] -2 · ( 3/5 ) ˉ ¹ =
3,5 + (1/27) * [(10/3) - 1] - 2 * (5/3) =
=(7/2) + (1/27) * (7/3) - (10/3) =
=(7/2) + (7/81) - (10/3) =
= (567/162) + (14/162) - (540/162) =
= (41/162)


b) 9 ˉ ¹ · 27 ˉ ² · √(9)⁴
__________________________ =
( 1/9 ) ²

(3²)₋¹ * (3³)₋² * (3^½)⁴
____________________ =
(3₋²)²

3₋² * 3₋⁶ * 3²
____________ =
3₋⁴

3₋⁶ / 3₋⁴ = 3₋² = 1/9

c) 25⁹ · x
_________________ = 5¹⁷ - 5¹⁶
125 ² · 25^ (-9/2)

(5²)⁹ * x
__________________ = 5¹⁷ - 5¹⁶
(5³)² * (5²)^ (-9/2)

5¹¹ * x
________ - 5¹⁷ + 5¹⁶ = 0
5⁶ * 5₋⁹

5¹¹ * x
________ - 5¹⁷ + 5¹⁶ = 0
5₋³

5¹⁴* x - 5¹⁷ + 5¹⁶ = 0

5¹⁴(x-5³+5²)=0 |: 5¹⁴

x-5³+5² = 0

x= 5³-5²

x=125-25

x=100