1. Wyjaśnij co oznaczało powiedzenie "za króla sasa jedz pij a popuszczaj pasa"

2.Wytłumacz na czym polegała reforma oświaty przeprowadzona w XVIII wieku przez króla stanisława Augusta Poniatowskiego

3. Napisz jak rozumiesz pojęcie "epoka stanisławowska"

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T09:20:10+01:00
1.Jak Sas panował w Polsce to nie obchodzono się sprawami Ojczyzny ale zajmowano się jedzeniem, piciem głownie ucztami. Tak bardzo się najadano że trzeba było pasek odpinać.
2.- z inicjatywy i przy pomocy Poniatowskiego w 1765 zaczęto wydawać Monitor; pierwsze czasopismo, poruszające wiele aktualnych, różnorodnych tematów.
-organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał znanych twórców i uczonych m.in: Ignacego Krasickiego, Hugo Kołłątaja.
-W 1765 założył Szkołę Rycerską, będącą pierwszą polską uczelnią świecką - która miała przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych i postępowych.
-W 1773 z jego inicjatywy powstało KEN oraz Towarzystwo Do Ksiąg Elementarnych (1775)- które zajęło się tworzeniem nowoczesnych programów nauczania i opracowywaniem podręczników.

Poniatowskiemu zawdzięczamy rozkwit edukacji, kultury i sztuki.
3.Ponieważ była przewaga wojskowa armii rosyjskiej, a potem także pruskiej. Polacy mieli gorsze uzbrojenie i mniej żołnierzy. Francja nie udzieliła Polakom pomocy militarnej, kosztem Polaków polepszyła swoje położenie na forum polityki europejskiej.
39 3 39
2010-01-02T09:40:24+01:00
1. To powiedzenie oznacza to, że za czasów Sasa ktoś nie musiał się zbytnio martwić o siebie, czyli było mu dobrze ze względów materialnych, był doceniany.
2. Sejm podejmował wiele ważnych decyzji reformatorskich. Dla usprawnienia zarządzania państwem powołano tak zwaną radę nieustającą, składającą się z 18 posłów i 18 senatorów, obradującą pomiędzy tymi sejmami. Zasługą tegoż sejmu było też ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie KEN)- pierwszego w Europie świeckiego ministerstwa oświaty. Nowy system edukacji miał przygotować młodzież do pracy dla dobra kraju. Rozwijała się edukacja, nauka, sztuka.
3. Polska posiadała mniej broni palnej i mniejszą ilość żołnierzy, niż przeciwnik. Jednym słowem była słabsza.
31 4 31