Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:19:55+01:00
Dane:
m = 0,2 kg
Ek₀ = 40 J
Ek₁ = 10 J
g = 10 m/s

szukane:
h = ?

Zakładam, że kamień wyrzucono na wysokości h = 0, wtedy Ep₀ = 0 (w przeciwnym przypadku obliczona wartość to różnica wysokości wyrzucenia i maksymalnej, bezwzględnej z tych danych nie da się obliczyć).

Zgodnie z zasadą zachowania energii energia mechaniczna w trakcie trwania ruchu nie zmienia się

Em₀ = Em₁
Ep₀ + Ek₀ = Ep₁ + Ek₁
Ep₀ = 0
Ep₁ = mgh

0 + Ek₀ = Ek₁ + mgh
h = (Ek₀ - Ek₁)/mg
h = (40 J - 10 J)/(10 m/s² * 0,2 kg) = (30 N * m)/(2 m/s² * kg) = (30 m/s² * kg * m)/(2 m/s² * kg) = 15 m

h = 15 m

jeżeli czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw
5 5 5