Uzupełnij tekst:
Ziarnistość (nieciągłość materii) polega na tym, że ..... składają się z niezwykle małych ziarenek zwanych ..... . Istnieje kilka rodzajów ....., na przykład: ..... i ..... . Pierwiastki chemiczne to zbiory jednakowych ..... . Związki chemiczne to zbiory jednakowych ..... . Rodzajów atomów jest tyle, ile jest ..... . Rodzajów cząsteczek jest tyle, ile jest ..... ..... . Cząsteczki składają się z ..... . Atom danego ..... nie może być przekształcony w ..... innego pierwiastka podczas ..... ..... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T09:44:21+01:00
Ziarnistość (nieciągłość materii) polega na tym , że SUBSTANCJE składają się z niezwykle małych ziarenek zwanych DROBINAMI. Istnieje kilka rodzajów DROBIN , na przykład : CZĄSTECZKI i ATOMY.
Związki chemiczne to zbiory jednakowych CZĄSTECZEK, Rodzajów atomów jest tyle , ile jest PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH. Rodzajów cząsteczek jest tyle ile jest ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH. Cząsteczki składają się z ATOMÓW. Atom danego PIERWIASTKA nie może być przekształcony w ATOM innego pierwiastka podczas REAKCJI CHEMICZNEJ.


Wyrazy napisane dużymi literami to są uzupełnione luki .
11 4 11