Odpowiedzi

2009-09-16T18:12:14+02:00
O trójkącie ABC wiemy że |AB|=15cm |AC|=10cm i kąt CAB ma miarę 30'(stopni).Oblicz pole trójkąta ABC

sin30'=1/2 = |CB|/|CA| = x/10 x=5
|CB| = 5cm

P=25cm2