Odpowiedzi

2010-01-02T11:57:21+01:00
1.
a. prawo do życia
b. nietykalność i wolność osobista
c. wolność zrzeszania się
d. wolność słowa
e. wolność sumienia i wyznania
f. prawo do rzetelnego procesu sądowego
g. wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

2. Nie!!!

3.b, d, f, g
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T12:17:50+01:00
1
a. zasada suwerenności ludu (ludowładztwa) - art. 1 ("lud pracujący miast i wsi")
b. zasada państwa demokracji ludowej (od 1976 r. - socjalistycznego)
c. zasada przedstawicielstwa
d. zasada jedności (jednolitości) organów władzy państwowej
e. zasada praworządności
f. zasada kierowniczej roli klasy robotniczej
g. zasada sojuszu robotniczo-chłopskiego
h. zasada kierowniczej roli partii (formalnie wpisana do konstytucji w 1976 r.)
i. zasada współdziałania organów państwowych z ludem

3.
1. Polacy nie mogli swobodnie wyrażać swoich opinii o rządach Komunistów. Było kilku ludzi, którzy nie obawiali się głośno wyrażać swoich poglądów, należeli do nich min. Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Ronald Regan.
2. Wiadomości w telewizji, radiu i gazetach były ocenzurowane czyli poddane kontroli władz. Rządzącym zależało na tym by do obywateli docierały informacje dla nich wygodne. No na umieszczanie informacji niewygodnych
3. Komuniści potępiali gorliwe wyznawanie wiary, lecz polski kardynał Karol Wojtyła kiedy został mianowany papieżem pokrzyżował im plany. Komuniści nie chcieli by Jan Paweł II przybył na pielgrzymkę do Polski lecz nie mogli tego zabronić ponieważ zależało im na dobrej reputacji wśród innych krajów, a nie przyjęcie papieża zniszczyłoby ją. W 1979 roku kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski i głośno wyraził swoją opinie na temat komunizmu, opinie niezbyt pochlebną dla rządów wbił pierwszy gwóźdź do trumny komunizmu. Po jego opinii dopiero na nowo zaczęto mieć nadzieje na upadek tego ustroju.
4. W końcu powstał związek Solidarność. Który chciał upadku komunizmu. Był organizatorem wielu strajków robotniczych w obronie pracowników. Komuniści dążyli do upadku tego Ruchu. Aresztowali nawet jego przywódcę Lecha Wałęse. USA dawało fundusze Solidarności.
5. Władze ograniczały do minimum wpływ obywateli na rządy kraju. Obywatele mimo, iż musieli stawiać się na głosowaniach nie mieli wpływu na wyniki. Wyniki były fałszowane bądź była tylko tzw. Jedna lista. Jedna lista to taka na której widniały nazwiska tylko Komunistów. Dlatego Komunizm utrzymywał się w Polsce tak długo.
Wszystkie te czynniki wpływały na łamanie praw człowieka, jednakże niektóre z nich wpływały także na upadek Komunizmu
Nietykalność osobista-