Wymień czynności : wchłanianie, wydalanie niestrawionych resztek, rozdrab nianie, trawienie, pobieranie pokarmu- w kolejności, w jakiej zachodzą one w przewodzie pokarmowym

plis i jeszcze jedno

czy słowa trawienie i odżywianie oznaczają to samo?| Uzasadnij swoją odpowiedź.

3

Odpowiedzi

2010-01-02T11:03:53+01:00
Pobieranie pokarmu
rozdrabnianie
trawienie
wchłanianie
wydalanie niestrawionych resztek.

Elo!! Kolejność prawidłowa.

a na 2 pytanie mogę odpowiedz po chłopsku tak będzie najprościej.

Trawi ciało a odżywia się człowiek.

POZDRO!!!
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T11:23:10+01:00
Zad1
1.Pobieranie pokarmu
2.Rozdrabnianie
3.Trawienie
4.Wchłanianie
5.Wydalanie niestrawionych resztek

Zad2

Według mnie słowa trawienie i odżywanie nie oznaczają tego samego, gdyż trawienie to proces, podczas którego przekształcają się wielocząsteczkowe związki chemiczne w prostsze, w celu ich wchłonięcia i przyswojenia przez organizm.
Natomiast odżywanie jest to m.in. proces życiowy, polegający na dostarczeniu pokarmu każdej komórce żywej (w sposób samożywny bądź cudzożywny).
1 4 1
2010-01-02T11:36:50+01:00
Więc tak:
1. Pobieranie pokarmu
2. Rozdrabianie
3. Trawienie
4. Wchłanianie
5. Wydalanie niestrawionych resztek pokarmu

Odżywianie to pobieranie różnych związków i wytwarzanie z nich substancji potrzebnych do uzyskania energii oraz materiału budulcoowego.


Trawienie to proces w którym przeszktałca się wielocząsteczkowe związków chemicznych w prostsze.

Więc jak widać odżywianie to pobieranie pokarmu a trawienie upraszczanie związków chemicznych.
1 4 1