Odpowiedzi

2010-01-02T11:18:23+01:00
- sankcje- W rozumieniu prawa są to konsekwencje najczęściej gospodarcze, polityczne lub militarne. Przyczyną ich nałożenia jest zazwyczaj nieprzestrzeganie konwencji międzynarodowych odnoszących się do praw człowieka. Sankcje mogą mieć wymiar zarówno w indywidualnym embargu jak i w ogólnoświatowym.

- odpowiedzialność- jest to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny;
lub przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś

-Obowiązek - jest to czynność która wykonywana jest np. codziennie lub w jakimś określonym czasie.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T11:23:23+01:00
-normy etyczne czyli moralne to zasady zachowania się oparte na ocenach i wartościach moralnych
-normy religijne-najczęściej przyjmuje się że ustanowił je Bóg(np. dekalog)-wie można powiedziec że jest to nadprzyrodzone pochodzenie norm,często normy te okreąlają stosunki między ludzmi( np. nakaz miłosci bliźniego)
-sankcja jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatywami, a nagradzane te, które są zgodne z preferencjami
-odpowiedzialnosc-jest to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny a także przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś
-Obowiązek to są czynności które musimy wykonywać np jedzenie picie spanie chodzenie do szkoły płacenie podatków itd.
Obowiązki są szkolne. Uczeń ma obowiązek

przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczacych:

- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w zyciu szkoły,

- przestrzegania zasad kultury współzycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycielii innych pracowników szkoły,

- odpowiedzialności za własne zycie, zdrowie i higienę,

- odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porzadek w szkole,

-Obowiązki są różne. np obywatelski , domowy , w pracy , w szkole.ale jest to konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego; to, cos co ktoś musi zrobić powodowany taką koniecznością»-grupa np.społeczna to grupa którą tworzą co najmniej 3 osoby,które połączone są względnie trwałymi więxami społecznymi

-jendostka-pojedynczy człowiek lub pojedynczy przedstawiciel danego gatunku
1 5 1