Odpowiedzi

2010-01-02T11:40:45+01:00
Wiersz „Rzecz Czarnoleska” napisał Julian Tuwim, poeta, mistrz liryki refleksyjno- filozoficznej, głęboko zanurzonej w tradycji poezji polskiej.
Poeta odwołuje się w tym wierszu do poezji Jana Kochanowskiego.
Samo wyrażenie Rzecz Czarnoleska pochodzi z wiersza innego poety – Cypriana Kamila Norwida o tytule Moja piosnka:
„Złotostrunna, nie opuść mnie, lutni!/
Czarnoleskiej ja rzeczy/
Chcę – ta serce uleczy!/
I zagrałem.../...i jeszcze mi smutniej”.
Jest to utwór autotematyczny, prosty i klasyczny wiersz, składający się z trzech zwrotek. Każda zwrotka składa się z trzech jedenastosylabowych wersów i jednego ośmiosylabowego. Utwór zawiera rymy krzyżowe (abab).
W tekście znajdujemy epitety np.: głuchy nierozum, ciemny sens oraz metafory: Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza.
Podmiotem lirycznym wiersza jest poeta, który może być utożsamiany z autorem utworu, Julianem Tuwimem.
Wiersz mówi o tworzeniu poezji, objaśnia jak się rodzi. Proces tworzenia się poezji jest bardzo niezwykły i tajemniczy, dostępny tylko dla niektórych osób, określonych jako „nawiedzone”.
Rzecz Czarnoleska – przypływa, otacza,,
nawiedzonego niepokoi dziwem
Następne dwa wersy mówią o mocy słowa, które po pewnym czasie staje się prawdziwym, co oznacza, że najpierw słowa to tylko słowa, które nic nie znaczą. Jednak później nabierają mocy.
Druga zwrotka mówi o przemienieniu się chaosu w ład, o uporządkowaniu się liter, sylab, słów w cały wiersz, przyjmujący ostateczną wersję z dokładną nazwą.
Ostatnia zwrotka mówi o charakterze poezji, która prześwietla człowieka. Odkrywając jego sekrety, tajemnice.
7 4 7
2010-01-02T11:50:23+01:00
Wiersz " Rzecz Czarnoleska" napisał Julian Tuwim . Poeta odwołuje się w tym wierszu do poezji Jana Kochanowskiego. Samo wyrażenie " Rzecz Czarnoleska" pochodzi z wiersza innego poety - Cypriana Kamila Norwida .
Wiersz jest autentyczny , prosty , klasyczny , składający się z trzech zwrotek. Każda zwrotka składa się z trzech jedenastosylabowych wersów i jednego ośmiosylabowego . W tekście znajdują się epitety głuchy nierozum, ciemny sens oraz metafory. Podmiotem lirycznym wiersza jest poeta, który może być utożsamiany z autorem wiersza . Wiersz mówi o tworzeniu poezji, objaśnia jak sie rodzi. Proces tworzenia sie poezji jest bardzo tajemniczy dostępny tylko dla niektórych osób. Następne dwa wersy mówią o mocy słowa, które po pewnym czasie staje się prawdziwym , co oznacza że słowa to tylko słowa, które nic nie znaczą . Druga zwrotka mówi o przemijaniu się chaosu w ład o uporządkowaniu sie liter , sylab słów w cały wiersz przyjmujący ostateczną wresjędokładnie w nazwę. Ostatnia zwrotka mówi o charakterze poezji, która prześwietla człowieka , odkrywając jego sekrety , tajemnice.
11 4 11