Liczbę dwucyfrową utworzono w następujący sposób: z pudła zawierającego kule z numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wylosowano jedną kulę , która numer stał się cyfrą dziesiątek, a potem z pozostałych kul wylosowano znów jedną kulę, otrzymując cyfrę jedności. Jaka jest szansa otrzymania w ten sposób liczb parzystej?

1

Odpowiedzi

2010-01-02T11:28:33+01:00