1.Wyjaśnij co to znaczy, że ciało ma stałe przyspieszenie o wartości 5m/s^ (^-do kwadratu).

2.Galopujący koń zwiększył swoja prędkość od wartości 10m/s do 20m/s w ciągu 2 sekund. Jaką wartość przyspieszenia uzyskał w tym czasie?

3.Wykres przedstawia zależność wartości prędkości ciała poruszającego się po linii prostej do czasu. Jakim ruchem przemieszcza się ciało w poszczególnych etapach ruchu? Jaka jest droga przebyta przez ciało i jego średnia szybkość w ciągu 5 sekund ruchu?
(Wykres znajduje się w załączniku)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T11:58:21+01:00
1. Oznacza to, że szybkość ciała wzrasta o 5m/s w czasie 1 sekundy.

2.Dane:
Vo-10m/s
Vk-20m/s
t- 2s
Szukane:
a-?
Wzory:
a=ΔV/Δt
ΔV=Vk-Vo
Rozwiązanie:
ΔV=20m/s-10m/s
ΔV=10m/s
a=10m/s/2s
a=5m/s²

3.wykres nie chciał mi się załadować
1 5 1