Wyjaśnij dlaczego wojna peloponeska przyczyniła sie do upadku Grecji Klasycznej W kilku zdaniach.
Podboje i wyprawy Aleksandra Wielkiego. W kilku zdaniach.
Rola olimpiady i teatru w życiu Greków.
Zasady funkcjonowania ustrojów Sparty i Grecji.
Wymień filozofów Greckich i ich wynalazki.
Porównaj demokrację ateńską ze współczesną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T18:42:57+01:00
Wojna peloponeska osłabiła państwo greckie. Sparta i Atenty wyniszczyły się i po wojnie były bardzo słabe pod względem militarnym i gospodarczym. Ten moment wykorzystał król macedoński Filip II, który w swoim kraju przeprowadził reformy. Hellada nie miała sił się bronić i tak została zgładzona.

Rola olimpiady i teatru w życiu Greków była bardzo znacząca. Służyły one przede wszystkim rozrywce. Tylko męzczyźni mogli brać w nich udział.

Najbardziej znani filozofowie greccy to Tales z Miletu, który twierdził, że Ziemia powstała z wody, Sokrates -"wiem, że nic nie wiem"