Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T14:12:24+01:00
Na początek zadajmy sobie pytanie, co to takiego ochrona środowiska ?
Otóż pod tym pojęciem rozumiemy całokształt działań, który na celu ma racjonalną eksploatację, a także utrzymanie jak i odnowienie zasobów. Działalność ludzka charakteryzuje się różnorodnością. Generowane mogą być zanieczyszczenia. Z jakiego względu? Ze względu na środowisko ..
Zanieczyszczenia środowiska działają w skali globalnej - ten problem dotyczy caaałej naszej planety !! W ramach ochrony środowiska działania o jak najszerszym zasięgu są tu jak najbardziej niezbędne. Działania na poziomie poszcz. jednostek przez działania lokalne i krajowe do współpracy międzynarodowej. W obecnej chwili ochrona środowiska ma jednakże kluczowe znaczenie na choroby spowodowane zanieczyszeniem środowiska. Jakie są w takim razie sposoby na ochronę naszego środowiska.. ? Musimy zacząć przeciwdziałać zanieczyszczeniom. Ważnym elementem jest także recykling. Musimy kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami.. oczywiście zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. By ochraniać nasze środowisko musimy również utrzymywać jak i przywracać el. przyrodnicze do właściwego stanu.
Działania na rzecz ochrony środowiska stały się bardzo popularne ostatnio. Z kolei to doprowadziło do powstania nowej subkultury. Kto ją tworzy? Głównie są to ludzie wykształceni, którzy należą do klasy wyższej. Oni są dumni ze swego nawyku kupowania prod. odnawialnych. Kupują żywność ekologiczną w sklepach spożywczych.
Sprawa ochrony środowiska była tematem Konferen. Org. Narodów Zjednoczonych ( która się odbyła w roku 1972 ) w Sztokholmie. Wówczas udział wzięło w niej 114 państw. Zorganizowano ją na temat Środowiska i Rozwoju (Szczyt Ziemi 1992).

Musimy zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. W takim celu powinniśmy sprawdzać szczelność okien, nie zaśmiecać ziemi - w tym przypadku należy np. wrzucać opakowania do śmietnika. Nie powinniśmy niszczyć trawy, zrywać liści z drzew. Należy segregować odpady. A na wycieczki brać ze sobą rower, aniżeli samochód. Pamiętajmy, by to robić, a w przyszłości będzie nam się lepiej żyło. Przecież to wszystko dla nas..

Pozdrawiam :)
1 5 1