1.Środki pieniężne w kasie inwentaryzuje sie metodą
a)porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
b)uzgadniania sald aktywów
c)uzgadniania sald pasywów
d)spisu z natury

2.Niedobory niezawinione w zakupionych środkach trwałych eksploatowanych dwa lata rozlicza się
a)według wartości brutto
b)według wartości netto
c)według wartości początkowej
d)w rzeczywistym koszcie wytworzenia

3.Kompensatę niedoborów nadwyżkami przeprowadza się stosując zasadę wyboru
a)niższej ceny i większej ilości
b)wyższej ceny i większej ilości
c)niższej ceny i mniejszej ilości
d)wyższej ceny i mniejszej ilości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T19:41:18+01:00