Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T12:13:45+01:00
1)Konstrukcja trójkąta bok kąt bok
a)Rysujemy dowolna prosta i zaznaczamy na niej odcinek `a`.
b)Przy jednym z końców odcinka konstruujemy kąt α (alfa)
c)Przy drugim końcu odcinka konstruujemy kąt β. Punkt przecięcia ramion kątów α i β jest wierzchołkiem konstruowanego trójkąta.

2)Konstrukcja trójkąta kąt bok kąt
a)Konstruujemy kąt równy kątowi α.
b)Na jednym ramieniu kata odkładamy od wierzchołka odcinek `a`. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek `b`.
c)Łączymy końce odłożonych odcinków.


Myślę że pomogłam.
4 3 4
2010-01-02T12:14:35+01:00
Konstrukcja trójkąta bok kąt bok:

1.Konstruujemy kąt równy kątowi ɑ (alfa).
2. Na jednym ramieniu kąta odkładamy od wierzchoka odcinek a. Na drugim ramieniu odkładamy odcinek b.
3. Łączymy końce odłożonych odcinków.

Konstrukcja trójkąta kąt bok kąt:

1.Rysujemy dowolną prostą i zaznaczamy na niej odcinek a.
2.Przy jednym z końców odcinka konstruujemy kąt ɑ (alfa).
3.Przy drugim końcuodcinka konstruujemy kat ß (beta). Punkt przecięcia ramion kątów ɑ i ß jest wierzchołkiem konstruowanego trójkąta.
2 3 2
2010-01-02T13:07:13+01:00
1. bok kąt bok.
Najpierw rysujemy dowolną prostą.
Zaznaczamy odcinek a.
Konstruujemy kąt alfa. ( przy jednym końców )
Konstruujemy kąt beta. ( przy drugim końcu )

2. kąt bok kąt.
Najpierw konstruujemy kąt, który bedzie równy alfie.
Na jednym końcu odcinka konstruujemy alfę.
Na drugim końcu odcinka konstruujemy betę.
Łączymy owe końce.

Pozdrawiam :)

1 5 1