Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T12:26:46+01:00
Rola miasta w dziejach cywilizacji
Związek miasta z cywilizacją
Specyficznym układem przestrzennym charakteryzują się miasta muzułmańskie, które mimo podziału na dzielnice wyznaniowe, społeczne i narodowościowe, cechują się nieregularnością. Dzielnice posiadają liczne, kręte, wąskie i często ślepe uliczki, a domy nie posiadają okien od strony ulic. Najstarsze części miasta (medyny) – dzielnice centralne – wyróżniają się bardzo charakterystyczną architekturą meczetów i domów.