Uzupełnij cząsteczkowe równania reakcji otrzymywania soli podaną metodą. Napisz te równania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.

sól I + zasada I -> sól II ( strzałka na dół) + zasada II
a) Na2Co3 + Ba(OH)2 -> ....... +........
....................................................................
....................................................................
b) ........+........-> CaSO3 (strzałka na dół ) + NaOH
....................................................................
....................................................................
c) .........+........... -> Sr3(PO4)2 ( strzałka na dół ) + KOH
..................................................................
..................................................................

Napisz równania reakcji otrzymywania podanych soli czterema wybranymi metodami
a) Ca(NO3)2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Sól I + zasada I -> sól II ( strzałka na dół) + zasada II
a) Na2Co3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + 2NaOH
2Na+ + CO3- + Ba2+ + 2OH- ---> BaCO3 ( strzałka na dół)+ 2Na+ + 2OH-
CO3- + Ba2+ ---> BaCO3 ( strzałka na dół)

b) Na2SO3 + Ca(OH)2-> CaSO3 (strzałka na dół ) + 2NaOH
2Na+ + SO3 2- + Ca2+ + 2OH- ----> CaSO3 (strzałka na dół ) + 2Na+ + 2OH-
Ca2+ + SO3 2- ----> CaSO3 (strzałka na dół )

c) 2K3PO4 + 3Sr(OH)2 -> Sr3(PO4)2 ( strzałka na dół ) + 6KOH
6K+ + 2PO4 3- + 3Sr2+ + 6OH- ----> Sr3(PO4)2 ( strzałka na dół ) + 6K+ + 6OH-
2PO4 3- + 3Sr2+ ----> Sr3(PO4)2 ( strzałka na dół )

Ca(NO3)2
1) Ca + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2 (strzałka do góry)
2) CaO + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O
3) Ca(OH)2 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2H2O
4) CaO + N2O5 ---> Ca(NO3)2
143 4 143