1.Klasyczne piękno to (zaznacz właściwe odpowiedzi,może być ich więcej niż jedna):
harmonia proporcji
surowy wyraz dzieła
umiar w ekspresji
statyka kompozycji
fantazyjny układ elementów dzieła
doskonałość w przedstawianiu natury
2.Wylicz typy greckich budowli i obiektów,których formy i nazwy funkcjonują do dzisiaj w kulturze Europy.
3.Najsłynniejsze rzymskie budowle,w których zastosowano arkady to...
4.Napisz,jak rozumiesz powiedzenie:,,Świat antyczny-kolebką kultury europejskiej".
5.Przyporządkuj dzieła właściwym okresom w sztuce greckiej:
okres archaiczny
okres klasyczny
okres hellenistyczny
do wyboru:
Nike z Samotraki
posąg Zeusa
Grupa Laokoona
posąg Kurosa
Partenon
wazy orientalizujące
kolumny korynckie
wazy czarnofigurowe

proszę o pomoc.
Najlepsza odpowiedź dostanie 30 pkt. Muzykantka Rozwiązujący

Napisz prywatną wiadomość

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T12:51:45+01:00
1.Klasyczne piękno to :
harmonia proporcji i doskonałość w przedstawianiu natury.

2. Stadion, biblioteka, świątynia, teatr, łaźnie.

3.Łuk tryumfalny, basen w rezydencji cesarza Hadriana w Tivoli.

4. Kultura europejska głównie oparta jest właśnie na świecie antyku. Wielu artystów opierało swoje dzieła na tym nurcie.

5.OKRES ARCHAICZNY:
posąg Kurosa, wazy orientalizujące, wazy czarnofigurowe;
OKRES KLASYCZNY:
posąg Zeusa, Partenon, kolumny korynckie;
OKRES HELLENISTYCZNY:
Nike z Samotraki, Grupa Laokoona.
46 4 46