Zadanie 1
Na jednej szalce wagi laboratoryjnej znajdującej sie w równowadze leży piórnik,a na drugiej odważniki o masach 20g ,10g,5g,500 mg ,200mg,100mg . Oblicz masę piórnika i zapisz jej wartość w gramach i miligramach

3

Odpowiedzi

2010-01-02T12:40:01+01:00
Przyjmując, że piórnik to x, to:
X= 20g ,10g,5g,500 mg ,200mg,100mg
X=35,8g
X=35800mg
4 1 4
2010-01-02T12:42:54+01:00
Odważniki :
20g- 20 000 mg (bo 1g - 1000mg)
10g - 10 000 mg
5g - 5 000 mg
500 mg
200mg
100mg

więc jeśli waga jest w równowadze to waga piornika wynosi tyle ile suma wagi odważników .

20000mg + 10 000mg + 5000mg+ 500mg+ 200mg + 100mg=35800mg

35 800 mg = 35,8g
7 4 7
2010-01-02T12:43:29+01:00
Mp- masa piórnika
1g=1000mg
mp=20g+10g+5g+0,5g+0,20g+0,10g
mp=35,8g
105g=35,8g × 1000
105g=35800mg
Masa piórnika to 35,8g lub 35800 mg. ;)
3 2 3