Odpowiedzi

2010-01-02T13:09:45+01:00
Wiązanie koordynacyjne(donorowo-akceptorowe):
Powstaje wtedy, gdy wiążąca para elektronowa pochodzi od jednego z atomów. Ten atom nazywany jest donorem, a ten który przyłącza parę elektronową na swój orbital nazywany jest akceptorem.

Wiązanie jonowe:
Powstaje między atomami, między którymi różnica elektroujemności wynosi 1,7 i więcej. Powstaje w wyniku wymiany elektronów i w wyniku tego powstaja jony.
Np.
NaBr
Na= 0,9
Br= 2,8
2,8-o,9=1,9

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane(polarne):
Polega na uwspulnianiu par elektronowych. Różnica elektroujemności jest mniejsza jak 1,7.
Np.
HCl
H= 2,1
Cl= 3,0
3-2,1=0,9

Wiązanie kowalencyje niespolaryzowane(apolarne):
Powstaje między atomami o identycznej elektroujemności. Najczęściej dotyczy to atomów tego samego pierwiastka, chociaż nie zawsze.