1. Jeśli chcemy zobojętnić naelektryzowany gumowy balon, musimy dotknąć rękami każdego miejsca na powierzchni balonu. Czy chcąc rozładować metalową naelektryzowaną kulę, postępujemy tak samo? Uzasadnij odpowiedź.

2. Dlaczego na ekranie telewizora w tym samym czasie osadza sie więcej kurzu niż na meblach ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T13:17:07+01:00
1)
Gumowy balon jest izolatorem. Podczas elektryzowania izolatorów ładunek gromadzi się na ich powierzchni w miejscach gdzie był elektryzowany ( elektrony nie mają swobody poruszania się). Dlatego chcąć go zobojętnić musimy dotknąć każde jego naelektryzowane miejsce. Inaczej jest w przewodnikach. Przewodniki posiadają tzw. gaz elektronowy (stworzony przez elektrony swobodne, które oderwały się od atomu).Dzięki temu ładunki mogą się poruszać i przy zobojętnianiu naelektryzowanego przewodnika wystarczy go dotknąć w jednym miejscu.

2)
W czasie pracy telewizora jego ekran elektryzuje się ujemnie w wyniku uderzania wiązką elektronów.
Łatwe osadzanie się kurzu na powierzchni ekranu tłumaczymy właśnie tym, że ujemnie naelektryzowany ekran oddziaływuje na elektrycznie obojętne cząsteczki kurzu elektryzując je przez indukcje a następnie przyciąga je do siebie. Dlatego więcej kurzu jest na ekranie telewizora niż na meblach.
7 4 7