Odpowiedzi

2010-01-02T13:06:49+01:00
Prądy morskie dzielimy na:

- ciepłe - czyli takie w których temperatura wody jest wyższa od temperatury wód otaczających np na Pacyfiku-Północnorównikowy, Kuro-siwo

- zimne - czyli takie w których temperatura wody jest niższa od temperatury wód otaczających np Kanaryjski, Labradorski

2 3 2
2010-01-02T13:11:22+01:00
Prąd Zachodniogrenlandzki, ciepły prąd morski na Oceanie Atlantyckim, płynący w Morzu Baffina w kierunku północnym u brzegów Grenlandii. Powstaje z przedłużenia ciepłego Prądu Irmingera i zimnego Prądu Wschodniogrenlandzkiego. Odpowiada za stosunkowo łagodny klimat zachodnich wybrzeży Grenlandii i warunkuje istnienie takich osad jak Aasiaat, Ilulissat, Nuuk, Qaanaaq czy Qeqertarsuaq. W Cieśninie Davisa skręca na zachód i łączy się z zimnym Prądem Labradorskim.

Prąd Alaski, Prąd Alaskański (ang Alaska Current) - ciepły prąd morski występujący w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Płynie wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej (do ok. 50°N), następnie kieruje się ku zachodowi, przez Zatokę Alaska, między Aleutami do Morza Beringa i przez Cieśninę Beringa wpływa do Oceanu Arktycznego. Stanowi on północne odgałęzienie Prądu Północnopacyficznego.

Prąd Kanaryjski - zimny prąd morski na Oceanie Atlantyckim, który jest odgałęzieniem Prądu Północnoatlantyckiego. Płynie od wybrzeży Portugalii wzdłuż zachodniej Afryki do Senegalu, gdzie zakręca na zachód, zasilając przy tym Prąd Północnorównikowy.

Prąd Labradorski - zimny, powierzchniowy (do maksymalnie 600 m) prąd morski płynący na Oceanie Atlantyckim u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Płynie on od Morza Baffina (z północy) do Nowej Fundlandii.
1 5 1