DAJE NAJLEPSZĄ !!!

Zadanie 1.
Wyznacz wzór funkcji liniowej, któej wykres jest równoległy do funkcji f(x)=4x-5 i przechodzi przez punkt A(-2;1).

Zadanie 2.
Funkcja przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej x resztę z dzielenia przez 5
a) podaj zbiór wartości tej funkcji
b) naszkicuj wykres funkcji dla x należących {2,3,4,5,6,7,}
c) Oblicz f(14) + 3

Zadanie 3.
Funkcja f określona jest wzorem f(x)=2x-5
a) wyznacz współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina osie układu współrzędnych
b) sprawdź, czy punkt (1;-1) należy do wykresu funkcji f

Zadanie 4.
Napisz wzór funkcji liniowej w postaci y=ax+b, wiedząc, że przyjmuje

a) wartości ujemne w przedziale (-∞;-4) i jej wykres jest nachylony do osi odciętych pod kątem 45 stopni
b) wartości nieujemne dla argumentów z przedziału (-∞;3> i jej współczynnik kierunkowy jest równy -2
c) tylko wartości ujemne, a dla argumentu równego π przyjmuje wartość -4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T22:27:39+01:00
1)f(x)=4x-5 A(-2;1).
y=ax+b
jezeli jest równoległy to ma ten sam wspólczynnik kierunkowy czyli ax w tym wypadku to 4x
1=4*(-2)+b
1=-8+b
1+8=b
b=9
odp;f(x)=4x+9
3)
a) wyznacz współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina osie układu współrzędnych
b) sprawdź, czy punkt (1;-1) należy do wykresu funkcji f
f(x)=2x-5
a)
punkt przeciecia z osia x
0=2x-5
5=2x/2
x=5/2
czyli(5/2,0)
punkt przeciecia z osia y to jest( 0.b)
czyli(0,-5)
b)
(1;-1) f(x)=2x-5
punkt ten nienależy Bo w 2*1-5 niejest -1tylko -3
umiałam tylko 2 zadania pozdr
1 5 1