Odpowiedzi

2010-01-02T13:19:30+01:00
A.)
Liczymy delte i wychodzi nam:
f(x)=-(x-1)(x-2)
2 miejsca zerowe 1 i 2

b.)
Liczymy delte, ktora jest ujemna, wiec funkcja nie ma miejsc zerowych

c.)
stosujemy wzor skroconego mnozenia
f(x)=-(x+3)^2
jedno miejsce zerowe : -3
2010-01-02T13:23:45+01:00
A) ta funkcja może mieć tylko 2 miejsca zerowe bo stopień tego wielomianu wynosi 2 (bo -x^).
delta = b^ - 4ac = 9-8=1
x1=(-3-1)/-2=2
x2=(-3+1)/-2=1
miejsca zerowe : x=1 i x=2

b) brak miejsc zerowych, bo delta < 0 (delta=16-24 <0)
c) 1 miesjce zerowe: x=-3/2
delta = 36 - 36 = 0
wtedy wzor na x : x = -b / 2a = 6/-4 = -3/2.