Cechy gatunkowe PIEŚNI, FRASZKI, BALLADY, EPOPEI, MITU< NOWELI< PAMIĘTNIKA, POWIEŚCI, TRAGEDII, KOMEDII...

TYLKO W PODPUNKKTACH( inne odpowiedzi w zwartym teksie zgłaszam jako błędne!)

Punktów jest trochę, więc proszę aby wszytsko było zrobione!!!
Dajr NAJJJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T13:36:58+01:00
Pieśń:
a) częste refreny
b) rytmizacja
c) uproszczona budowa
d) układ stroficzny
e) występują paralelizmy i przerzutnie

fraszki:
a) charakter żartobliwy
b) forma wierszowana
c) poruszają tematy filozoficzne, refleksyjne

ballady:
a) utwór synkretyczny
b) nawiązanie do folkloru, wierzeń ludzkich
c) nastrój tajemnicy, grozy
d) występują elementy fantastyczne

epopeja:
a) rozpoczyna się inwokacją
b) wszechwiedzący i obiektywny narrator
c) porównania homeryckie
d) zapowiada główny temat utworu
e) występuje główny bohater
f) tło historyczne (np. wojna trojańska)

mit:
a) występują bogowie i ludzie
b) akcja rozgrywa się w starożytności

nowela:
a) utwór epicki
b) niewielki rozmiar
c) ścisła akcja
d) centralny motyw
e) moment zwrotu akcji

pamiętnik:
a) relacja prozatorska
b) autor był uczestnikiem wydarzeń bądź świadkiem
c) zdarzenia mogą być odległe w czasie
d) chronologiczna fabuła
e) subiektywizm

powieść:
a ) narracja auktorialna
b) dokładny opis środowiska
c) fabuła zamknięta
d) bohater typowy dla przedstawianego środowiska
e) narrator wszechwiedzący obiektywny

tragedia:
a) prolog
b) pieśni chóru na wejście(parodos)
c) akty (epejsodion)
d) pieśni chóru (stasimony)
e) epejsodiony i stasimony przeplatają się
f) wyjściowa pieśń chóru (eksodos)
g) epilog
h) zasada decorum
i) zasada 3 jedności

komedia:
a) dialogoi i monologi
b) wypowiedzi wielu postaci
c) przeznaczenie do wykonania na scenie
d) podmiot liryczny ograniczony do didaskaliów, tytułu, spisu osób
e) przeznaczona do rozbawiania ludzi
48 4 48