Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T17:25:53+01:00
Każda błona jest to warstwa lipidów (tłuszczów), w którą wbudowane są cząsteczki białka. Cząsteczki białka to kanały jonowe. Na zewnątrz błony komórkowej jest płyn zewnątrz-komórkowy ECF (ekstracelulafluid), a wewnątrz ICF (infracelulafluid).

Potencjał spoczynkowy - różnica potencjału pomiędzy wnętrzem a na zewnątrz komórki. Kiedy organizm jest w stanie spoczynku wewnątrz komórki nagromadzone są jony Na+ (sodu) a na zewnątrz K (potasu). Pod wpływem błony następuje wymiana potasu i sodu. Kanały jonowe są miejscem wymiany potasu i sodu.

Pompa - mechanizm regulujący działanie bodźca na organizm. Usuwa z neuronu nadmiar sodu a wprowadza do komórki jony potasu. Na+ K- ATP- Aza to enzym, który katalizuje proces hydrolizy ATP, sterowany przez układ nerwowy.

Działanie pompy sodowo - potasowej umożliwia przenoszenie się sodu i potasu między komórkami co wywołuje impuls.


BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO
Działające na neuron bodźce mogą zwiększyć lub zmniejszyć różnicę potencjału.
Zwiększenie - hiperpolaryzacja
Zmniejszenie - depolaryzacja.

Układ nerwowy.

Układ nerwowy jest to układ sterujący i kontrolujący pracę całego organizmu rolą układu jest sterowanie reakcji aby mógł działać w sposób wydajny.
Podział układu nerwowego:
OŚRODKOWY - mózgowie i rdzeń kręgowy. Objęty otoczony 3 łącznotkankowymi oponami, miękka, pajęcza i twarda.
OBWODOWY - struktury skupiskowe komórek nerwowych zwane zwojami nerowymi oraz nerwy czaszkowe i rdzeniowe łącząc receptory i efektory z mózgiem i rdzeniem kręgowym.
Receptor - struktura odbierająca podnietę (na powierzchni skóry).
Efektor - narząd wykonawczy.
Odruch - odpowiedź ustroju na pobudzenie za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego.

Każda reakcja na bodziec jest na zasadzie ruchu łukowego.

II podział ze względu na czynność
- somatyczny - przetwarza i przewodzi informacje od receptorów całego ciała a efektory są mięśnie szkieletowe. Jest zależny od naszej woli pod kontrolą kory mózgowej.

- autonomiczny (wegetatywny) - reguluje on czynności metaboliczne tkanek na drodze odruchowej niezależnie od woli współpracy z układem dokrewnym.

Układ nerwowy rejestruje aktywność wszystkich narządów, magazynuje i odbiera informacje z receptora, wydaje rozkazy i przewodzi po efektorach. Jednostka czynności jest odruch.

Podział odruchów:
- warunkowe - nabyte, wyuczone, powstaja wyłącznie za pośrednictwem bodźca zewnętrznego
- bezwarunkowe - wrodzone, utrwalone dziedzicznie, wykonywane automatycznie.

Odruchy ze względu na lokalizacje:
- skórne
- mięśniowe
- ścięgniste
- naczyniowe

Odruchy ze względu na receptory i efektory:
- oddechowe
- mięśniowe
- sercowe

Rodzaje efektorów:
- ruchowe
-wydzielnicze
- naczyniowe

Ze względu na charakter reakcji:
- lokomocyjne
- obronne
-trzebne
- trawienne

Ze względu na lokalizacje osrodka
- ekceroreceptywne - narządy zmysłów na zewnątrz ciała
- proprioreceptywne - zakończenia nerwów w mięśniach
- wisceroreceptywne - zakończenia nerwów w narządach wewnętrznych.

NERWY CZASZKOWE (ogwodowy)
12 par nerwów czaszkowych:
I parzyste nerwy węchowe
II nerw wzrokowy
III nerw okoruchowy
IV nerw bloczkowy - unerwia mięśnie skóry oka
V nerw trójdzielny - gałąź oczny, szczękowy i żuchwy
VI odwodzący - oka boczny
VII twarzowy - unerwia jamę ustna
VIII przedsionkowo - śliniakowy (równowaga)
IX językowo - gardłowy
X błędny - najdłuższy do jamy brzusznej
XI dodatkowy - unerwia czaszke i kark
XII podjęzykowy.

Nerwy rdzeniowe
7 kręgów szyjnych C
12 kręgów piersiowych Th
5 kręgów lędźwiowych L
5 kręgów krzyżowych S
1 kręg guziczny G